D dur ladění - koncertní ukulele

25.01.2014 15:47

Našel jsem doma struny, které jsem nikdy na ukulele nepoužil, ladění nezvyklého (a d f# h), které je používáno na sopránových a koncertních ukulele v D dur, což je o tón výš než g’c’e’a’ ladění.  Podle wikipedie toto ladění bývalo běžné během boomu havajské hudby na počátku 20. století a bylo často vidět v notových záznamech tohoto období. D dur ladění s nízkou čtvrtou strunou, a d f# h je někdy nazýváno „kanadské ladění“ proto, že se používalo v kanadském školském systému většinou na koncertech tenorových ukulele.

Podle mě má zvuk daleko ostřejší, průraznější a nosnější, než ladění o tón níž. Ideální pro koncertní ukulele, a tím nemyslím concerto ukulele, ale soprán a concert na sólové vystupování.